Fungsi rongga rantai pada bunga teratai adalah ?Fungsi rongga rantai pada bunga teratai adalah ?a. membawa oksigen ke daun

b. membawa oksigen ke batang dan akar

c. membawa oksigen ke batang

d. membawa oksigen ke bunga


Jawaban : b

Post a Comment for "Fungsi rongga rantai pada bunga teratai adalah ?"