Pengamalan sila ke 3 pancasila adalah ?Pengamalan sila ke 3 pancasila adalah ?a. Bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan

b. Toleransi dan penghormatan kepada agama lain

c. Menghormati hak-hak orang lain dan Toleransi kepada agama lain

d. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa


Jawaban : a

Post a Comment for "Pengamalan sila ke 3 pancasila adalah ?"