Sebagai lembaga pengatur jasa keuangan, OJK mengambil keputusan yang berpedoman pada peraturan undang-undang yang berlaku dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Asas yang tercermin dalam pernyataan tersebut adalah..TOPIK : OJK dan Lembaga Keuangan Perbankan
SUBTOPIK : OJK

Sebagai lembaga pengatur jasa keuangan, OJK mengambil keputusan yang berpedoman pada peraturan undang-undang yang berlaku dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Asas yang tercermin dalam pernyataan tersebut adalah..A. integritas

B. transparansi

C. independensi

D. profesionalitas

E. kepastian hukum


Jawaban : C

Pembahasan :
Sebagai lembaga pengatur jasa keuangan, OJK mengambil keputusan yang berpedoman pada peraturan undang-undang yang berlaku dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Hal tersebut merupakan salah satu cerminan asas independensi. Asas tersebut menunjukkan OJK sebagai lembaga yang berdiri sendiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain.

Jadi, jawaban yang benar adalah C.

Post a Comment for "Sebagai lembaga pengatur jasa keuangan, OJK mengambil keputusan yang berpedoman pada peraturan undang-undang yang berlaku dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Asas yang tercermin dalam pernyataan tersebut adalah.."