DAFTAR NAMA PANITIA, PENGAWAS dan JUMLAH PESERTA UNAS, UAM TAHUN PELAJARAN 2015/2016


http://syarefdina.blogspot.com/2016/03/daftar-nama-panitia-pengawas-dan-jumlah.html


Kepada
Yth : Bpak/Ibu Dewan Guru

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Ujian Nasional (UNAS) dan Ujian Akhir Madarsah (UAM) Tahun Pelajaran 2015/2016  maka bersama ini kami sampaikan dan lampirkan file Daftar Nama Panitia dan Pengawas serta Jumlah Peserta Ujian Nasional (UNAS) dan Ujian Akhir Madrasah (UAM) Tahun Pelajaran 2015/2016 sebagai berikut.
Demikian informasi dari kami dan terimakasih atas kerjasamanya yang luar biasa.

Jabat Erat@Hak Cipta 2015
Hak Cipta