JADWAL UAM, UAM BN, UNAS TAHUN PELAJARAN 2015/2016


http://syarefdina.blogspot.com/2016/03/jadwal-uam-uam-bn-unas-tahun-pelajaran.html


Kepada
Yth : Bapak/Ibu Dewan Guru

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Ujian Akhir Madrasah (UAM) Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAM BN) Ujian Nasional (UNAS) Tahun Pelajaran 2015/2016 maka bersama ini kami sampaikan dan lampirkan sebagai berikut :
DOWNLOAD FILE.word

Demikian dari kami dan t6erimakasih atas kerjasamanya

Jabat Erat@Hak Cipta 2015
Hak Cipta